ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Vol 13, Issue 1, 2008

VÕIMUMÄNGUD PÕHJA-EESTIS AASTAIL 1219–1238: Ajaloolis-sotsioloogilisi aspekte; pp. 3-24
Tyge ANDERSEN, Priit RAUDKIVI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TALURAHVAHARIDUSE EESMÄRGID JA VORMID: Rootsi aja lõpust pärisorjuse kaotamiseni; 25-47
Väino SIRK
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EARLY DEVELOPMENT OF ESTONIAN JOURNALISM AS A PROFESSION (FROM LATE 19TH CENTURY TO 1940); 48-67
Epp LAUK, Anu PALLAS
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

THE PROS AND CONS OF PANEUROPE. ESTONIAN DISCUSSION ON EUROPEAN UNIFICATION IN THE INTERWAR PERIOD; pp. 68-91
Pauli HEIKKILÄ
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

VABATAHTLIKU JA SUNNIVIISILISE MIGRATSIOONI DIHHOTOOMIAST MIGRATSIOONI MAKRO- NING MIKROTEOORIATE TAUSTAL; pp. 92-117
Aivar JÜRGENSON
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format