ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Vol 12, Issue 1, 2008
ESTONIAN INDUSTRIAL WORKERS’ DEMANDS IN THE 1905 REVOLUTION; pp. 3-17
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML

AUGUST ANNI(STI) RAHVUSLIK-DEMOKRAATLIK KULTUURIIDEAAL EESTI VABARIIGI ALGUSAASTAIL JA VAIKIVAL AJASTUL; pp. 18–34
Helena SEPP
PDF | Abstract & References in HTML

ESTIMATION OF SECURITY THREATS AND ESTONIAN DEFENCE PLANNING IN THE 1930s; pp. 35–74
Urmas SALO
PDF | Abstract & References in HTML

NÕUKOGUDE LIIDU 1939/40. AASTA BALTI-POLIITIKA VENEMAAL ILMUNUD UUSIMAS KIRJANDUSES; pp. 75–86
Magnus ILMJÄRV
PDF | Abstract & References in HTML

REFLECTING A TRANSITION IN THE GENDER ORDER – CASE OF NÕUKOGUDE NAINE/EESTI NAINE MAGAZINE; pp. 87–102
Heidi KURVINEN
PDF | Abstract & References in HTML

REVOLUTSIOONID VÄÄRTUSMAAILMADE TEISENDAJATENA; pp. 103–119
Aili AARELAID-TART, Indrek TART
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KULTUURIPOLIITIKA AJALOOLISEST PERIODISEERIMISEST; pp. 120–144
Egge KULBOK-LATTIK
PDF | Abstract & References in HTML

ESTONIAN AGRICULTURAL PRODUCTION DATA: AN INTERPRETATION THROUGH COMPARISON; pp. 145–162
Martin KLESMENT
PDF | Abstract & References in HTML