ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
WILSON, LANSING JA HOOVER – AMEERIKA VÄLISPOLIITIKA JA EESTI RIIGI TEKKIMINE; pp. 60–68
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2006.1.04

Author
Olavi Arens
Abstract

On käsitletud Ameerika Ühendriikide rolli Eesti ja teiste Balti riikide tekkimisel aastatel 1918–1920. Küsimuse selgitamiseks on analüüsitud Ameerika presidendi Woodrow Wilsoni vaateid ava­likes kõnedes ja tema ideede rakendamist praktilises poliitikas. On käsitletud Wilsoni kõnesid ning nende ja Ameerika üldist tähendust maailma välispoliitikas Versailles’ rahuläbirääkimistel.

Back to Issue