ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
LIIVIMAA MÕISAMEHED LIIVI SÕJA PERIOODIL; pp. 20–47
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2006.1.02

Author
Andres Adamson
Abstract

On antud ülevaade Liivi sõja aegsete mõisameeste koosseisust, juhtkonnast, arvukusest ja orientatsioonist. Konkreetsete näidete varal on revideeritud ajalookirjutuses kinnistunud kujutlust mõisameestest kui müüdavatest avantüristidest ja kontrollitud hüpoteesi mõisameestest kui Liivimaa aadli iseseisvusmeelsete ringkondade relvajõududest.

Back to Issue