ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 9, Issue 1, 2005
RAHVUSLIKUD LOOTUSED JA RIIKLIKUD VASTUSED
Rahvusliku liikumise õiguslikud nõudmised ja 1889. aasta reform; pp. 3–28
Toomas Anepaio
PDF | Abstract & References in HTML

INTERNATIONAL REVERBERATION TO INCORPORATION OF BALTIC STATES BY SOVIET UNION IN SUMMER 1940 AND LATER; pp. 29–68
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML

SUBSISTENCE FARMING IN RE-INDEPENDENT ESTONIA: EXPANDED PRIVATE PLOTS; pp. 69–94
Hans Jörgensen
PDF | Abstract & References in HTML

METHODOLOGY OF TEACHING HISTORY AND HISTORY BOOKS IN THE ESTONIAN SSR; pp. 95–117
Kari Kaunismaa
PDF | Abstract & References in HTML

THE ORIGINS OF ECONOMIC NATIONALISM IN INTERWAR ESTONIA; pp. 118–135
Martin KLESMENT
PDF | Abstract & References in HTML

GNOOSISE PÄRITOLU; pp. 136–164
Jaan Lahe
PDF | Abstract & References in HTML

SUURGILDI LIIKMESKONNAST JA KAUPMEHE SOTSIAALSEST KARJÄÄRIST HILISKESKAEGSES TALLINNAS; pp. 165–186
Anu Mänd
PDF | Abstract & References in HTML

ESIMENE NÕUKOGUDE AASTA EESTI MAJANDUSES: 1940–1941; pp. 187–209
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML

UUS-PÄRNU JA ORDUVÕIM 16. SAJANDI I POOLEL; pp. 210–234
Inna Põltsam-Jürjo
PDF | Abstract & References in HTML

HARIDUSKRIIS NÕUKOGUDE EESTIS; pp. 235–256
Väino Sirk
PDF | Abstract & References in HTML