ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
UUS-PÄRNU JA ORDUVÕIM 16. SAJANDI I POOLEL; pp. 210–234
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2005.1.09

Author
Inna Põltsam-Jürjo
Back to Issue