ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
RAHVUSLIKUD LOOTUSED JA RIIKLIKUD VASTUSED Rahvusliku liikumise õiguslikud nõudmised ja 1889. aasta reform; pp. 3–28
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2005.1.01

Author
Toomas Anepaio
Back to Issue