ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 8, Issue 1, 2004
THE ASSISTANCE OF MANORS TO PEASANTS IN CASES OF SUBSISTENCE CRISIS IN SEVENTEENTH-CENTURY LIVONIA; pp. 3–19
Marten Seppel
PDF | Abstract & References in HTML

GERMAN INFLUENCE ON ESTONIAN AND BALTIC GERMAN CORPS TRADITIONS IN TARTU; pp. 20–36
Tiina Metso
PDF | Abstract & References in HTML

TÖÖSTUSTÖÖLISTE TÖÖ- JA PUHKEAEG JA SELLE SEADUSANDLIK REGULEERIMINE EESTIS 1870–1940; pp. 37–60
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML

INSTITUTSIOONIDE ROLL NÕUKOGUDE KUNSTIPOLIITIKAS NING NEIST LAHTIRAKENDAMISE MÕJUD 1990. AASTATEL; pp. 61–76
Raili Nugin
PDF | Abstract & References in HTML

THE END OF SINGING NATIONALISM AS CULTURAL TRAUMA; pp. 77–98
Aili Aarelaid-Tart, Anu Kannike
PDF | Abstract & References in HTML

SEENED TOIDULAUAL
Suhtumine seenesöömisse ning selle dünaamika; pp. 99–119
Aivar JÜRGENSON
PDF | Abstract & References in HTML

ELUFILOSOOFIA JA AJALOOTEADUS BALTIMAADES: NIETZSCHE KUI REINHARD WITTRAMI TUNNISTAJA
Lisandusi ajaloolaste Nietzsche-retseptsioonile ja ühtlasi nn historismikriisi problemaatikale; pp. 120–196
Mart Kivimäe
PDF | Abstract & References in HTML