ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 7, Issue 1, 2003
KES ÜTLES, ET TALLINNA MAURICIUS OLI ALBERTUS MAGNUSE ÕPILANE?; pp. 3–14
Siiri Rebane
PDF | Abstract & References in HTML

SOTSIAALNE MOBIILSUS JA RAHVUSLIK IDENTITEET; pp. 15–30
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

MODERNISEERUV KROONUKÜLA LIIVIMAAL 19. SAJANDIL; pp. 31–40
Kersti Lust
PDF | Abstract & References in HTML

ROOMA ÕIGUS SUBSIDIAARÕIGUSEST BALTI PROVINTSIAALÕIGUSEKS; pp. 41–50
Hesi Siimets-Gross
PDF | Abstract & References in HTML

MODERNIZATION OF ESTONIAN SOCIETY SEEN THROUGH THE RESTAURANT CULTURE IN TALLINN, 1918–1940; pp. 51–58
Kalervo Hovi
PDF | Abstract & References in HTML

OLOF RIBBING EESTIS 1921–1922; pp. 59–69
Kaido Jaanson
PDF | Abstract & References in HTML

THE BALTIC STATES MILITARY AND THEIR FOREIGN AND DEFENCE POLICIES 1933–1938; pp. 70–125
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML

MODERNISATION OF THE NATIONAL PUBLIC SPHERE IN THE BALTIC STATES IN THE FIRST PERIOD OF INDEPENDENCE; pp. 126–161
Rein Ruutsoo
PDF | Abstract & References in HTML

MEEDIAS KAJASTUV EESTLASTE KOLLEKTIIVNE MINA-PILT 1991. JA  2001. AASTAL; pp. 162–173
Raili Nugin
PDF | Abstract & References in HTML