ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
MEEDIAS KAJASTUV EESTLASTE KOLLEKTIIVNE MINA-PILT 1991. JA  2001. AASTAL; pp. 162–173
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2003.1.09

Author
Raili Nugin
Back to Issue