ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 6, Issue 1, 2002
1802. AASTAL TAASAVATUD TARTU (DORPATI) ÜLIKOOLI ARSTITEADUSKONNA ESIMESTE PROFESSORITE AMETINIMETUSTEST JA ABIÕPPEASUTUSTE NIMEDEST; pp. 3–15
Jaan Kasmel, Tiiu Kasmel
PDF | Abstract & References in HTML

TARTU ÜLIKOOLI ESIMENE KEEMIAPROFESSOR ERDMANN HEINRICH GOTTLOB ARZT JA TEMA AEG; pp. 16–30
Helvi Hödrejärv
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI ORIENTALIST 19. SAJANDIL – KAS EUROOPA TIPPTEADLANE?; pp. 31–39
Martin Hallik
PDF | Abstract & References in HTML

MODERNSE ERAÕIGUSE VÕIMALUSTEST EESTI AJALOOS; pp. 40–52
Marju Luts
PDF | Abstract & References in HTML

1920. AASTA PÕHISEADUSE MÕJU EESTI ERAÕIGUSE ARENGULE; pp. 53–69
Toomas Anepaio
PDF | Abstract & References in HTML

VÄLISMAA HUMANITAARABI EESTILE VABADUSSÕJA AJAL 1919–1922; pp. 70–83
Aleksander Loit
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI JA LÄTI MAJANDUSLIK KOOSTÖÖ AASTAIL 1920–1940; pp. 84–107
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML

ALEKSANDER KESKÜLA MAAILMANÄGEMUS; pp. 108–124
Kaido Jaanson
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI JA LÄTI NÕUKOGUDE LIIDU, SUURBRITANNIA JA PRANTSUSMAA LÄBIRÄÄKIMISTES 1939. AASTAL; pp. 125–173
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML

THE CONTEMPORARY HISTORY OF ESTONIAN TELECOMMUNICATIONS – A EUROPEAN PERSPECTIVE; pp. 174–195
Per Högselius
PDF | Abstract & References in HTML