ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 1, Issue 1, 1997
LISANDUSI SAKSA ORDU LIIVIMAA HARU ISIKKOOSSEISULE: ORDU VAIMULIKKOND 13.-15. SAJANDIL; pp. 3–19
Ursula Vent
PDF | Abstract & References in HTML

14. SAJANDI TEINE POOL LIIVIMAA LINNADE AJALOOS LINNADEPÄEVADE MATERJALIDE PÕHJAL; pp. 20–37
Inna Põltsam-Jürjo
PDF | Abstract & References in HTML

PÜHAVAIMU KIRIK VISBYS – TAANI KUNINGAKOJA TÄITUMATU UNISTUS; pp. 38–52
Kersti Markus
PDF | Abstract & References in HTML

MAALID JA GRAAFIKA TALLINLASE ELAMUS 16. JA 17. SAJANDIL; pp. 53–77
Pia Ehasalu
PDF | Abstract & References in HTML

JOONI EESTI RAHVASTIKU DEMOGRAAFILISE KÄITUMISE MUUTUMISEST; pp. 78–92
Heldur Palli
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI SELTSIDE SAADIKUTE AUDIENTS VENE KEISRI JUURES 1881. AASTAL JA NENDE MÄRGUKIRI KUI KATSE OSALEDA "SUURES POLIITIKAS"; pp. 93–116
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

KARL ROBERT PUSTA VÄLISMINISTRINA 1924–1925; pp. 117–151
Heino Arumäe
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI TÖÖSTUS MURRANGULISEL 1940.–1941. AASTAL: TURUMAJANDUSELT PLAANIMAJANDUSELE; pp. 152–174
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML