ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
ERRATUM

Erratum to: Sündimuse ruumilised mustrid ja selle põhjused Eestis demograafilise ülemineku ajal; pp. 104–135

Acta Historica Tallinnensia, Vol 28, Issue 1, 2022
https://doi.org/10.3176/hist.2022.1.05

Mark Gortfelder, Hannaliis Jaadla

PDF