ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Editorial Board


Editor-in-Chief

Marek Tamm (Tallinn University)


Editors

Liisi Keedus, Tallinn University
Anu Mänd, Tallinn University
Ulrike Plath, Tallinn University


Advisory Board

Karsten Brüggemann, Tallinn University
Liisi Esse, Stanford University
Jörg Hackmann, University of Szczecin
Andres Kasekamp, Universty of Toronto
Jüri Kivimäe, University of Toronto
Eva Piirimäe, University of Tartu
Aivar Põldvee, Tallinn University
Elina Räsanen, University of Helsinki
Lars Fredrik Stöcker, University of Vienna
Tõnu Tannberg, University of Tartu
Kristjan Toomaspoeg, University of Salento
Aro Velmet, University of Southern California
Bradley Woodworth, University of New Haven