1996

SISUKORD

CONTENTS * INHALT

Number 1

Titaan- ja kroomkarbiidsete kermiste oksüdeerimiskindlus. Resümee
Jüri PIRSO
Füüsikaliste meetoditega aurufaasist sadestatud kõvade titaani baasil pinnete korrosioonikindlus. Resümee
Sergei RUDENJA, Priit KULU, Ellen TALIMETS, Valdek MIKLI, Olof FORSÉN
Abrasiivse kulumise energia. Resümee
Paul KALLAS
Tööstuslike metallijäätmete mehaaniline utiliseerimine. Resümee
Priit KULU, Aleksei TÜMANOK, Valdek MIKLI
Kõvasulamite korduvkasutus. Resümee
Priit KULU, Aleksei TÜMANOK, Daniil Arensburger, Toomas PIHL, Valdek MIKLI, Helmo KÄERDI
Alküülsulfonaatide toime tsement-liivmörtide külmakindlusele. Resümee
Eduard PIIROJA, Helle LIPPMAA, Lembi-Merike RAADO, Nonna NIKITINA
Polüpropüleenist hingede tugevuse ja vastupidavuse uurimine. Resümee
Andres KRUMME, Anti VIIKMAA
CdTe monoteraliste pulbrite tehnoloogia. Resümee
Mare ALTOSAAR, Jaan HIIE, Enn MELLIKOV, Tiit VAREMA, Peeter KUKK, Dieter MEISSNER
Vaheühendid vasksulfiidide moodustumisel keemilise pihustamise meetodil. Resümee
Malle KRUNKS, Enn MELLIKOV, Olga BIJAKINA
Juhtiva polüparafenüleeni valmistamine kõrgtemperatuurse legeerimise abil. Resümee
Igor GOLOVTSOV, Andres ÖPIK
Kõrgtemperatuurne juhtivus ja faasiüleminekud tahketes lahustes CdSexTe1-x. Resümee
Tiit NIRK, Olga TOLSTOPJATOVA
Poorse pinde omaduste määramine in situ. Resümee
Jaan TEHVER, Valentina TEMKINA

LÜHITEATEID
Nd-Fe-B magnetite laserablatsioon (inglise keeles)
Arvi KRUUSING, Vitali PODGURSKI, Valdek MIKLI

Current developments in materials science in Estonia
Priit KULU
Oxidation resistance of titanium and chromium carbide-base cermets
Jüri PIRSO and Jakob KÜBARSEPP
Corrosion performance of titanium-based composite coatings deposited by physical vapour deposition
Sergei RUDENJA, Priit KULU, Ellen TALIMETS, Valdek MIKLI, and Olof FORSÉN
Abrasive wear energy
Paul KALLAS
Utilisation of industrial metal scrap by mechanical means
Priit KULU, Aleksei TÜMANOK, and Valdek MIKLI
Recycling of hard metals
Priit KULU, Aleksei TÜMANOK, Daniil ARENSBURGER, Toomas PIHL, Valdek MIKLI, and Helmo KÄERDI
Effect of alkyl sulfonates on freezing resistance of cement mortars
Eduard PIIROJA, Helle LIPPMAA, Lembi-Merike RAADO, and Nonna NIKITINA
Stregth and durability studies of polypropylene hinges
Andres KRUMME and Anti VIIKNA
Technology of CdTe monograin powders
Mare ALTOSAAR, Jaan HIIE, Enn MELLIKOV, Tiit VAREMA, Peeter KUKK, and Dieter MEISSNER
Intermediate compounds in formation of copper sulfides by spray pyrolysis
Malle KRUNKS, Enn MELLIKOV, and Olga BIJAKINA
Conducting polyparaphenylene prepared by high temperature doping
Igor GOLOVTSOV and Andres ÖPIK
High temperature conductivity and phase transitions of solid solutions CdSexTe1-x
Tiit NIRK and Olga TOLSTOPJATOVA
In situ evaluation of porous coating quality
Jaan TEHVER and Valentina TEMKINA

SHORT COMMUNICATION
Laser ablation of Nd-Fe-B magnets
Arvi KRUUSING, Vitali PODGURSKI, and Valdek MIKLI

Number 2

T-ristlõikega raudbetoon- ja U-ristlõikega teraselementidest koostatud komposiittalade kihiliste elementide modelleerimine. Resümee
Matti V. LESKELÄ
Dünaamiliste süsteemide ebastabiilsuse lokaliseerumine, flatter ja divergentne ebastabiilsus. Resümee
Péter B. BÉDA
Lainedünaamikale baseeruvate olekuvõrrandite teooria. Resümee
Gyula BÉDA
Otsese integreerimise rakendamine välis- ja sisesumbuvuse korral. Resümee
József GYÖRGYI
Soojusjuhtivuse termodünaamiline modelleerimine. Resümee
Arkadi BEREZOVSKI, Viktor ROSENBLUM
Löökjahvatuse probleemid ja desintegraatorid. Resümee
Boris TAMM, Aleksei TÜMANOK
Kvaasiühtlaste varraste ja keelte isospektraalne võnkumine. Resümee
Leo AINOLA

Editorial
Jüri ENGELBRECHT, Antti PRAMILA, and Andras SZEKERES
LBE-modelling applied to reinforced concrete T-section–steel U-section composite beam
Matti V. LESKELÄ
Localization and the flutter and divergence instabilities of dynamical systems
Péter B. BÉDA
A theory of constitutive equations based on wavedynamics
Gyula BÉDA
Application of direct integration in the case of external and internal damping
József GYÖRGYI
Thermodynamic modelling of heat conduction
Arkadi BEREZOVSKI and Victor ROSENBLUM
Impact grinding and disintegrators
Boris TAMM and Aleksei TYMANOK
Isospectral vibration of quasi-uniform rods and strings
Leo AINOLA
Instructions to authors
Comments on the instructions to authors: Illustrations